Erik Rasmussen

Formand

Overordnet ansvarlig for klubbens drift og har den daglige kontakt til berideren (inkl.MUS)

Kontaktperson til Materialeudvalget. Ansvarlig for indkøb af diverse materialer.

 

Tlf. 2148 4505

Carina Frøjk

Medlem

Ansvarlig for hjemmesiden
Klubmester mail og resultater
Fondsarbejde

Sponsorudvalg
Repræsentant i distriktet

 

Tlf. 2870 5858

 

Marianne Rasmussen 

Kasserer

Ansvarlig for alle ind- og udbetalinger samt rykkerprocedure.

Ansvarlig for alle spørgsmål omkring priser, betaling m.m.

Tlf. 6116 9237

Dorte Juhl Folmer

Sekretær

Indkalder til bestyrelsesmøder, laver dagsorden, referat og bestyrer klubbens mail.

Ansvarlig for facebook.

Elevansvarlig.

Tlf. 2924 4375

 

Dorte Langkjær

Næstformand

Kontaktperson til cafeteriaudvalget samt handicapafdelingen.

Ansvarlig for al indkøb til køkken/cafeteria og rengøring.

Tlf. 6146 4805

Lis Bach

Medlem

Kontaktperson til stævneudvalget

Tlf. 2063 1901

 

Anna Nanny Bjerre

Medlem

Ansvarlig for kontakt til Elevafdelingen - koordinerer arrangementer for elever med beridereleverne.

Tlf. 6070 7652

 

Birthe Krog Jensen

1. suppleant

 

Rasmus Kaad Andersen

2. suppleant

Hjemmeside fra e-hjemmeside.dk