Dansk Ride Forbunds Klubcertificering

Dansk Ride Forbunds certificeringsordning har til formål at skabe en skarp profil af forbundets klubber, så medlemmer og interessenter nemmere kan orientere sig. En certificering indenfor et givent område er således Forbundets blåstempling og anbefaling af rideklubben.

 Det er i øjeblikket muligt at søge certificering på følgende områder:

- Organisation (klubbens organisering – ansvarsfordelinger – ejerforhold – hjemmeside m.m.)

- Sikkerhed (sikkerhedspolitik/regler – førstehjælp – brandmateriel m.m.)

- Elevskole (fysiske forhold - krav til elevheste samt udstyr – underviserekvalifikationer m.m.)

- Ridelejr (plan for og organisering af ridelejr m.m)

- Klubstævne (organisering - planlægning og afvikling af klubstævne m.m.)

- Miljø (miljøpolitik – handlingsplan – miljøudvalg m.m.)

- Bredde (organisering – planlægning og afvikling af breddeaktiviteter m.m.)

- Opstaldning (organisering – ansvarlig – foldordning m.m.)

- Lærested (autoriseret læremester – elevskole – arbejdsmiljø m.m.)

 Bestyrelsen i GRRK har i 2017 besluttet at vi i den kommende årrække vil arbejde på at blive certificeret indenfor en række af områderne. Det er et større arbejde, hvor ansvaret ligger hos bestyrelsen, ligesom der kan blive tale om en række større eller mindre investeringer for at sikre vi opfylder kravene.

Vi har besluttet at starte med Organisering, Sikkerhed og Lærested. Vi arbejder med flere certificeringer ad gangen da flere områder fletter ind i hinanden. Vi har i juni 2018 kontaktet DRF med henblik på, at vi nu er så langt med forarbejdet, at vi er klar til at indgå i konkret samarbejde med Forbundet om certificering på de tre områder.
 

Certificering på området Organisering betyder blandt andet at:
Oversigten over bestyrelsesmedlemmer er suppleret med specifikke ansvarsområder.
Der er udarbejdet funktionsbeskrivelser for Berider, Beriderelev samt for Weekendvagten.
Bestyrelsen har udarbejdet en forretningsorden.
Velkomstmateriale er opdateret og lagt på hjemmesiden.

Certificering på området Sikkerhed betyder blandt andet at:
Vi er i gang med at udarbejde en Sikkerhedspolitik.
Vi er i gang med at planlægge førstehjælpsundervisning til alle ansatte i handikapafdelingen.
Vi vil planlægge at afvikle DRF kurset ”Sikkerhed ved ridning og omgang med heste”.
Vi har indkøbt nye førstehjælpskasser og fået opdateret vores brandudstyr.

Certificering på området Lærested betyder blandt andet at:
Vores arbejdsmiljø har en glad smiley.
Der er udarbejdet APV.
Bestyrelsen har udpeget en elevansvarlig.
Den elevansvarlige har været på kursus ved DRF.
Vores elever har hver ansvaret for minimum et arrangement om året.
Vi vil afvikle årlig statussamtale mellem elever og elevansvarlig hvor der foreligger referat.

 

Revideret juni 2018/Dorte Folmer

Hjemmeside fra e-hjemmeside.dk