Hal og baneregler
-
Børn under 12 år må ikke ride alene, men skal være under opsyn af en voksen
-
Alle medlemmer med facilitetskort har lige ret til at bruge hallerne
- Der rides venstre mod venstre – skridt én og én
-
Løse heste (kun i hal 2) skal være under konstant opsyn
Longering kun i hal 2 – vis hensyn til ridende – personalet kan i forbindelse med undervisning/tilridning longere i hal 1
Ingen friridning i hallerne når der er elevhold/handikaphold – se halplan på hjemmesiden
Al springning skal foregå under opsyn af person over 18 år, som skal stå på jorden
- Undervisning på GRRK er kun tilladt ved klubbens personale
- Alle skal samle klatter efter sig selv i ridehallerne – men hjælp hinanden!
- Al ridning i skov og terræn skal foregå på anviste veje og stier. Husk at overholde færdselsloven
-
Det anbefales at ingen rider alene i naturen og at man altid medbringer en mobiltelefon
-
Se mere om sikker ridning i terræn og trafik på DRF’s hjemmeside

 

Ved tvivlsspørgsmål kontaktes personalet

Hjemmeside fra e-hjemmeside.dk