Overordnet reglement

- Det er daglig leder der har det daglige overordnede ansvar på stedet
- Al færdsel på klubbens arealer, både til fods og til hest, er på eget ansvar og forsikring
- Ryttere der bruger klubbens område/faciliteter skal være medlem og indløse facilitetskort
-
Rygning er kun tilladt udendørs – udvis ansvarlighed i forhold til brandfare
-
Alle forventes at bidrage til ro, orden og god stemning på GRRK
-
Tyveri er strafbart og meldes til politiet. Tyveri medfører direkte bortvisning
-
Ethvert medlem har pligt til at holde sig opdateret om priser, retningslinjer m.m.
Klubbens primære oplysningskilde er hjemmesiden www.grrk.dk
-
Ønsker du undervisning, opstaldning eller hest  i ridning – så kontakt personalet eller find information på klubbens hjemmeside
-
Udmeldelse af klubben eller opsigelse af undervisning skal ske skriftligt til klubbens mail info@grrk.dk med 1 måneds varsel til den 1. i den efterfølgende måned

 

Ved tvivlsspørgsmål kontaktes personalet

Hjemmeside fra e-hjemmeside.dk