Stald og foldregler
- Åbningstider skal overholdes – se på tavlen eller på hjemmesiden
-
Det er ikke tilladt at ride gennem stalden
- Der fodres ca. kl. 07.00, 13.00 og 20.00
Har du behov for hjælp til foderplan til din hest – kontakt daglig leder
Der muges en gang ugentligt i halmbokse. Spånebokse er du selv ansvarlig for
- Foldordning i hverdage kan tilkøbes – hesten vil komme på fold ca. 3 timer dagligt (tilpasset vejret)
- Folde kan frit benyttes – max 3 timer dagligt pr. hest
- Evt skader på hegn ved folde meldes umiddelbart til personalet
- Heste trækkes én og én og altid i træktov
- Heste på staldgangen skal være tøjret og under opsyn
- Du skal rydde op efter dig selv – feje, ordne vandspiltov, foderrum, saddelrum m.m.
- Alle opstaldere tildeles et saddelrum – skal holdes ryddeligt og gulvet foran skal være frit
Ønsker du at medbringe et staldskab aftales dette med personalet
Saddelrum låses hver dag kl. ca. 20.00 af personalet – er du opstalder kan du få en nøgle hos personalet
Sidste mand slukker musikken, slukker lyset, lukker dørene og låser af

 

Ved tvivlsspørgsmål kontaktes personalet.

Hjemmeside fra e-hjemmeside.dk