DRF har nu udgivet bestemmelser for ny uddannelse til Ridelærer, Rideinstruktør og Berider. Der er aftalt en overgangsordning for de elever der er i gang med uddannelsen.

Her kan I se baggrund m.v. for den nye uddannelse:

http://www.rideforbund.dk/da/Information/Nyheder/2015/12%20-%20December/NyeuddannelsertilRidelaererRideinstruktoerogBeriderpaaplads.aspx

Uddannelsesstruktur, formål m.v.:

http://www.rideforbund.dk/Uddannelseshuset/Ridelarer-rideinstruktor-berideruddannelsen.aspx

Folder angående uddannelsen udarbejdet december 2015:

http://www.rideforbund.dk/~/media/rideforbund/Uddannelse/Ridelaerer-rideinst-berider/BeskrivelseUddannelserne20160101.ashx

Læresteder/-mestre (elevinfo): (Her kan I se hvilke klubber/beridere der er godkendt - bemærk at fremover skal klubber der uddanner elever være certificeret)

http://www.rideforbund.dk/Uddannelseshuset/Ridelarer-rideinstruktor-berideruddannelsen/Laeresteder.aspx

Hjemmeside fra e-hjemmeside.dk